Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
INFORMACJE BIEŻĄCE
KOMUNIKAT

-UWAGA!!!
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna informuje:

Od dnia 21 maja 2020r. wznowiona zostaje obsługa interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna w zakresie:

  1. przyjmowania i wydawania dokumentów dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego
  2. wydawania i przyjmowania zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych,
w godzinach pracy urzędu,  w terminach i godzinach ustalonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - telefon: 13 42 020 50

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Inspektoratu i Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w zakresie obsługi, wprowadza się następujące zasady:

  1. interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki i używania rękawiczek jednorazowych, własnego długopisu lub pióra, oraz dezynfekcji rąk,
  2. interesanci będą przyjmowani przy wejściu na parter budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (przy portierni)
  3. oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku przy zachowaniu 2m odległości między oczekującymi.
 
Wnioski, dokumenty i inną korespondencję do Inspektoratu można składać do skrzynki wystawionej przy wejściu do budynku urzędu na parterze  – w godzinach od 800 do 1500.


Wznowione zostają kontrole w terenie - osoby wezwane na kontrolę winny posiadać własne maseczki, rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji, własny długopis oraz powinny być zdrowe bez oznaków wirusa covid 19 - oświadczenia stron.

***********************************************************
Włąsciciel bądź Zarządca obiektu winien pamiętać i przestrzegać prawo !

"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomnina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy ? Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE
Przepisy prawne i zasady prawidłowego postępowania Właściciela obiektu bądź Zarządcy oraz osób dokonujących kontroli przedstawił również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swej stronie.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------


UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE.

 
Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze zmianami - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
 oraz art. 12 ust. 2 ustawy PB -  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Wyjaśnienie pojęć przytoczono ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
- pojęcie "budownistwo osób fizycznych"
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci elektryczne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci gazowe
uprawnienia budowlane majstra budowlanego

uprawnienia budowlane architektoniczne w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane a drogowe w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, a uprawnienia w zakresie dróg i mostów 
uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki 
uprawnienia budowlane w spcjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg
uprawnienia budowlane w zakresie adaptacji projektów powtarzalnych
uprawnienia zakładowe wydane na pdst. § 13 ust. 3 rozporządzenia z 1975 r.
uprawnienia budowlane do melioracji wodnych - 1975 r.
    Pozostałe wyjaśnienia dotyczące uprawnień budowlanych na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakładce "Krajowa Komisja Kwalifikacyjna".
        Przypominam jednocześnie, że każda z osób pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie winna je wykonywać w sposób świadomy i odpowiedzialny mając na uwadze zapis art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze zmianami) - "Kto, wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

                                                                                 Stanisław Łojek
                                                                             Powiatowy Inspektor
                                                                            Nadzoru Budowlanego


Test
powrot
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wytworzył2018-01-17
Publikujący Piotr Pająk 2018-01-17 12:56
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2021-05-20 13:05
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosnaul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel: 013 42 020 50, email: bip@pinb.umkrosno.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 18:45:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.