Wiadomości http://pinb.umkrosno.pl Informacje o jednostce Fri, 29 Nov 2019 10:26:25 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-194 ... INFORMACJE BIEŻĄCE Tue, 12 Nov 2019 13:25:38 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-202 ... Komunikaty Tue, 12 Nov 2019 13:22:18 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-204 UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE. Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2017r., poz.1332 t.j. - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością...... Sprawozdania finansowe za 2018 rok Fri, 10 May 2019 09:01:24 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Tryb działania Thu, 22 Nov 2018 11:21:56 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-196 ... Przedmiot działalności i kompetencje Mon, 26 Mar 2018 12:40:43 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-200 ... Zmiana kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego/projektanta sprawujacego nadzór autorski Thu, 10 Sep 2015 09:32:01 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Fri, 25 Jul 2014 13:56:04 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-209 ... Kontrola budynków wielkopowierzchniowych Wed, 28 May 2014 12:13:52 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-212 ... Kontrola budynków wielkopowierzchniowych Wed, 28 May 2014 12:01:41 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Załatwianie spraw Thu, 06 Feb 2014 15:12:29 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-201 ... Prawo Wed, 03 Apr 2013 13:07:48 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-210 ... Pozwolenie na użytkowanie Wed, 03 Apr 2013 12:42:58 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208 ... Rozpoczęcie robót budowlanych Wed, 03 Apr 2013 12:28:15 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-206 ... Skargi i wnioski Thu, 28 Mar 2013 09:39:17 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-203 ... Mienie Thu, 28 Mar 2013 09:16:48 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-199 ... Organizacja Thu, 28 Mar 2013 09:15:06 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-198 ... Status prawny Thu, 28 Mar 2013 08:51:05 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-195 ...