Wiadomości http://pinb.umkrosno.pl pl-PL Sprawozdania finansowe za 2022 rok Thu, 11 May 2023 10:49:47 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Informacje o jednostce Thu, 04 May 2023 07:52:07 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-194 ... Sprawozdania finansowe za 2021 rok Tue, 10 May 2022 12:53:18 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Komunikaty Thu, 20 May 2021 15:25:38 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-204 UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE. Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2017r., poz.1332 t.j. - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością...... INFORMACJE BIEŻĄCE Thu, 20 May 2021 13:05:40 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-202 ... Sprawozdania finansowe za 2020 rok Mon, 10 May 2021 13:46:52 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Deklaracja dostępności Wed, 31 Mar 2021 13:25:26 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-215 ... Deklaracja dostępności Wed, 31 Mar 2021 12:23:15 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-215 ... Tryb działania Tue, 30 Mar 2021 10:23:49 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-196 ... Przedmiot działalności i kompetencje Tue, 30 Mar 2021 10:21:27 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-200 ... Załatwianie spraw Wed, 21 Oct 2020 09:33:19 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-201 ... Sprawozdania finansowe za 2019 rok Thu, 07 May 2020 11:47:16 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Sprawozdania finansowe za 2018 rok Fri, 10 May 2019 09:01:24 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-214 ... Zmiana kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego/projektanta sprawujacego nadzór autorski Thu, 10 Sep 2015 09:32:01 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Fri, 25 Jul 2014 13:56:04 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-209 ... Kontrola budynków wielkopowierzchniowych Wed, 28 May 2014 12:13:52 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-212 ... Kontrola budynków wielkopowierzchniowych Wed, 28 May 2014 12:01:41 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-211 ... Prawo Wed, 03 Apr 2013 13:07:48 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-210 ... Pozwolenie na użytkowanie Wed, 03 Apr 2013 12:42:58 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208 ... Rozpoczęcie robót budowlanych Wed, 03 Apr 2013 12:28:15 +0200 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-206 ... Skargi i wnioski Thu, 28 Mar 2013 09:39:17 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-203 ... Mienie Thu, 28 Mar 2013 09:16:48 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-199 ... Organizacja Thu, 28 Mar 2013 09:15:06 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-198 ... Status prawny Thu, 28 Mar 2013 08:51:05 +0100 http://pinb.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-195 ...