Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE.

                           K O M U N I K A T

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "INSPEKTOR" w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu :
- Mirosław Pabisz - Krempna
- Anna Pęcherek - Wrocanka
- Piotr Pająk - Blizne
Wyniki naboru - tutaj
---------------------------------------------------------------------------------------------
UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE.

 
Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 t.j. - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
 oraz art. 12 ust. 2 ustawy PB -  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Wyjaśnienie pojęć przytoczono ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
- pojęcie "budownistwo osób fizycznych"
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci elektryczne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci gazowe
uprawnienia budowlane majstra budowlanego

uprawnienia budowlane architektoniczne w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane a drogowe w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, a uprawnienia w zakresie dróg i mostów 
uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki 
uprawnienia budowlane w spcjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg
uprawnienia budowlane w zakresie adaptacji projektów powtarzalnych
uprawnienia zakładowe wydane na pdst. § 13 ust. 3 rozporządzenia z 1975 r.
uprawnienia budowlane do melioracji wodnych - 1975 r.
    Pozostałe wyjaśnienia dotyczące uprawnień budowlanych na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakładce "Krajowa Komisja Kwalifikacyjna".
        Przypominam jednocześnie, że każda z osób pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie winna je wykonywać w sposób świadomy i odpowiedzialny mając na uwadze zapis art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017,poz.1332 t.j.) - "Kto, wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

                                                                                 Stanisław Łojek
                                                                             Powiatowy Inspektor
                                                                            Nadzoru Budowlanego


Test
Podmiot publikujący
WytworzyłStanisław Łojek2018-01-17 00:00
Publikujący Stanisław Łojek 2018-01-17 12:56
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2019-06-27 10:37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosnaul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel: 013 42 020 50, email: bip@pinb.umkrosno.pl
Wygenerowano: 28 września 2020r. 18:27:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.