XML
Tryb działania

Inspektorat działa na podstawie:

• przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 t.j.  ze zmianami),

• regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.

Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna należy wykonywanie zadań  wynikających z:

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03,  i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

• ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 t.j. z dnia 2019.08.01 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
WytworzyłAdministrator BIP - Administrator2016-03-22
Publikujący Administrator BIP - Administrator BIP 2016-03-22 09:44
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2021-03-30 10:23